MERAM YENİLENEBİLİR ENERJİ AŞ

Meram Yenilenebilir Enerji ve Organik Gübre Tesisleri Konya ili, Meram İlçesi sınırları dahilinde, 60 dekar arazi üzerinde kurulmaktadır. İnşaatının 2017 yılında bitirilmesi planlanan tesisler aşağıdaki ünitelerin birbirine tam entegrasyonu ile kurulmaktadır.

 • 1- Biyogaz tesisi
 • 2- Katı organik gübre fabrikası
 • 3- Sıvı organik gubre fabrikası 
         

Biyogaz Tesisi:

 • Elektrik üretim kapasitesi : 3.7 MW
 • Kapasite kullanım faktörü : %95
 • Reaktör sayısı : 4 adet
 • Gaz motoru sayısı : 3 adet
 • Çalışma prensibi : Termofilik
 • Desülfirizasyon ünitesi : Bakteriyolojik
 • Çalışma grafiği : 7 gün / 24 saat             Tesis hammadeleri (girdileri):

         Tavuk ciftliği atıkları

         Büyükbaş hayvan atıkları

 • Saman
 • Kostikli süt fabrikasi atıkları
 • Mezbaha atıkları
 • Diğer organik endustriyel atiklar

 

       

Kati Organik Gübre Fabrikası:

        Tesis hammadeleri (girdileri):

 • Biyogaz Tesisi Posası
 • Biyogaz jeneratörleri eksoz gazıyla ısıtılmış sıcak hava
 • Biyogaz jeneratörleri ceket soğutmasından elde edilen sıcak su 

        Tesis çıktıları:

 • Kuru, peletlenmiş, hijyenik, stabilize organik gübre


       

Sıvı Organik Gubre Fabrikasi:

        Tesis hammadeleri (girdileri):

 • Biyogaz tesisi atik suyu
 • Biyogaz jeneratörleri eksoz gazıyla ısıtılmış sıcak hava
 • Biyogaz jeneratörleri ceket soğutmasından elde edilen sıcak su

 
        Tesis çıktıları:

 • %40 katı madde oranında, hijyenik, stabilize, organik sıvı gübre