2x150 MW TERMİK SANTRALI ERBİL /IRAK

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Elektrik Bakanlığı için Erbil’de 2 x 150 MW elektrik üretim kapasitesinde 2 Fuel Oil/Dizel Fuel Oil Kazan ve 2 Buhar Türbini-Jeneratör Seti ile elektrik üreten termik elektrik santrali EPC projenin yapımını POSCO E&C ana yüklenici olarak üstlenmiştir. GAMA Güç Sistemleri POSCO E&C firmasının alt yüklenicisidir.

Kazan, Buhar Türbini, Kondenser, FGD ve Kazan besi suyu pompaları tasarım ve satınalmaları POSCO kapsamındadır.

Ana buhar ve kondensat/Kazan besi suyu sistemleri tasarımı POSCO’da olmakla beraber boru ve ekipman satın almaları GAMA kapsamındadır.

Bu sistemlerin haricinde santralın mekanik ve elektrik BOP sistemlerinin tasarım ve satın alması, tüm bina ve altyapı işlerinin tasarım ve satın alması ve sahadaki yapım-montaj işleri GAMA kapsamındadır. DRS Makina GAMA Güç Sistemleri firmasının alt yüklenicisidir.