dersmakina
DRS Makina Yönetimi, kapsamı dâhilinde gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri,
• Yasal düzenlemelere,
• DRS Makina politikalarına,
• İşveren talep ve beklentilerine,
Uygun olarak tamamlayacağını ve bunun için gerekli tüm önlemleri alacağını taahhüt eder.
Bu amaca yönelik de,
• Faaliyetlerinin yürürlükteki Entegre Kalite Yönetim Sistemlerine uyacağını,
• Sistemin en uygun şekilde çalışması için gerekli kaynakları tahsis edeceğini,
• Tüm bunların öneminin çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağını
• Sistemi tanımlanmış dönemlerde gözden geçireceğini taahhüt etmektedir.
DRS Makina, belirlediği kalite hedef ve politikalarını sürekli takip etmek için Kalite Yönetim Sistemi’ni, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN ISO 3834-2 standartları gereksinimlerini yerine getirecek şekilde kurarak yürütür. Böylece DRS Makina, düşük maliyet ve yüksek kalitede ürünler üretip, müşterimize zamanında ulaştıracak, iç pazarda rekabet gücünü arttırmış olacaktır.
DRS Makina’ nın temel hedefi, kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde kaliteye verdiği adıyla, işverenlerine sunduğu ürün ve hizmetlerle oluşturduğu güvenin sürekliliğini sağlamaktır. Bu sayede DRS Makina, işveren memnuniyetini de gözeterek ulusal ve uluslararası alanda “sürekli gelişimi” sağlayacaktır.
DRS Makina’ nın başarısının sürekliliğinin sağlanması amacıyla;
• İmalat konusunda en güncel ve geçerli yöntem, teknoloji ve bilgi sistemlerini kullanmak,
• Faaliyetlerini işveren beklentileri, yasal düzenlemeler, ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun yürütürken şirket içinde sürekli gelişmeyi daimi kılmak,
• İnsan gücüne yatırım yapmak,
• İş Güvenliğinde öncü bir firma olmak, insan hayatını ve sosyal imkânlarını korumak
• Çevre bilincine sahip olmak, bulunduğu lokasyonlarda herhangi bir çevre kirliliği yaratmamak
• İşçileri motive etmek için organizasyonlar düzenlemek,
• İşçiler için çalışma koşullarını sürekli geliştirmek,
• Genel ve mesleki ahlak kurallarına uygun davranmak,
• Araştırmacılık, yenilikçilik ve atılımcılık,
• Tüm faaliyetlerini işveren odaklı planlamak ve yürütmek,
• Her seferinde ilk defada doğruyu bulmak,
• Projeleri zamanında, istenilen kalitede ve bütçe sınırları içinde tamamlamak,
• Yüzde yüz müşteri memnuniyeti
DRS Makina Kalite Politikasının esasını oluşturur.