DRS MAKİNA ENTEGRE SİSTEM KALİTE POLİTİKASI

    DRS Makina Yönetimi, kapsamı dâhilinde gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri,

·               Yasal düzenlemelere,

·               DRS Makina politikalarına,

·              İşveren talep ve beklentilerine uygun olmasına,

·              Bunun için gerekli tüm önlemleri alacağına;

·              Faaliyetlerin yürürlükteki Entegre Kalite Yönetim Sistemlerine uyacağına,

·              Sistemin en uygun şekilde çalışması için gerekli kaynakları tahsis edeceğine,

·             Tüm bunların öneminin çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağına ve

·               Sistemi tanımlanmış dönemlerde gözden geçireceğine taahhüt eder.

DRS Makina, belirlediği kalite hedef ve politikalarını sürekli takip etmek için Kalite Yönetim Sistemi’ni, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN ISO 3834-2 standartları gereksinimlerini yerine getirecek şekilde kurarak yürütür. Böylece DRS Makina, düşük maliyet ve yüksek kalitede ürünler üretip, müşterimize zamanında ulaştıracak, iç pazarda rekabet gücünü arttırmış olacaktır.

DRS Makina’ nın temel hedefi, kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde kaliteye verdiği adıyla, işverenlerine sunduğu ürün ve hizmetlerle oluşturduğu güvenin sürekliliğini sağlamaktır. Bu sayede DRS Makina, işveren memnuniyetini de gözeterek ulusal ve uluslararası alanda “sürekli gelişimi” sağlayacaktır.

DRS Makina’ nın başarısının sürekliliğinin sağlanması amacıyla;

·         İmalat konusunda en güncel ve geçerli yöntem, teknoloji ve bilgi sistemlerini kullanmak,

·         Faaliyetlerini işveren beklentileri, yasal düzenlemeler, ulusal ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun yürütürken şirket içinde sürekli gelişmeyi daimi kılmak,

·         İnsan gücüne yatırım yapmak,

·         İş Güvenliğinde öncü bir firma olmak, insan hayatını ve sosyal imkânlarını korumak

·         Çevre bilincine sahip olmak, bulunduğu lokasyonlarda herhangi bir çevre kirliliği yaratmamak

·         Çevre performansının arttırılması için uygunluk yükümlülüklerini yerine getirerek çevre amaçlarına ulaşmak,

·         Kuruluşun kendini geliştirmesi sırasında çevre bilinci ile hareket ederek kirliliğin önleneceğini taahhüt etmek,

·         İşçileri motive etmek için organizasyonlar düzenlemek,

·         İşçiler için çalışma koşullarını sürekli geliştirmek,

·         Genel ve mesleki ahlak kurallarına uygun davranmak,

·         Araştırmacılık, yenilikçilik ve atılımcılık,

·         Tüm faaliyetlerini işveren odaklı planlamak ve yürütmek,

·         Projeleri zamanında, istenilen kalitede ve bütçe sınırları içinde tamamlamak ve

·         Yüzde yüz müşteri memnuniyeti

DRS Makina Kalite Politikasının esasını oluşturur.