image

Proje Yönetimi Hizmetlerimiz

     Proje tipi üretim birçok ülkenin ekonomisinde ağırlığı giderek artan bir sektör haline gelmiştir. Bir projede çalışanlar değişik eğitim, tecrübe ve yeteneklere sahip kişilerden oluşur. Bu sebeple ekibimizin projenin gerektirdiği bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olması için elimizden gelen gayreti sürekli göstermekteyiz. Projelerin büyüklüklerine göre firmamızda projelere proje yöneticileri atanmaktadır. Bir proje yöneticisinin sahip olması gereken özellikler aşağıda sıralanmıştır.

 

•           Faaliyetlerin öncelik sıralamasına ve performans amaçlarına göre etkin yönetimi.

•           Çalışanların yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi.

•           Çalışanların görevlerini yapmaları için gerekli bilgilerle donatılması.

•           Projenin istenilen spesifikasyonlarda ve bütçe sinirleri içerisinde bitirilmesi.


     Proje planlanmasında önceden tespit edilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli bilgiler; faaliyetlerin tanımları, öncelikleri ve süreleridir. Faaliyet sürelerinin kesinlikle bilinmesi halinde projenin bitiş süresi de kesinlikle hesaplanabilir. Aksi halde olasılık hesapları ile beklenen değerler bulunur ve risk analizleri yapılır. Projeler için eğitim amacı ile veya profesyonel düzeyde dizayn edilmiş pek çok yazılım mevcuttur. Bunlardan birisi Microsoft Project yazılımıdır. Proje yönetiminde bilgisayar programı kullanmanın büyük avantajları vardır. Örneğin;

•           El ile yapılması uzun zaman alan hatta olanaksız olan hesapları elimine eder.

•           Proje elemanları arasında etkin haberleşmeyi sağlar.

•           Proje kontrolünde otomatik olarak performans raporları düzenler.

•           Değişik input bilgileri ile çeşitli alternatiflerin kolaylıkla kıyaslanmasını sağlar.

•           Bütçe ve başlama ve bitiş sürelerinde plana uymayan durumları anında haber verir.

 

     Bir projede faaliyetlerin ve maliyetlerin planda öngörülen değerlerden farklı olması doğal karşılanır. Ancak proje bittikten sonra plan ile gerçek arasındaki farkları incelemenin gelecek için tecrübe kazanmaktan başka yararı yoktur. İzlenecek doğru yol proje esnasında zaman zaman uygulama ile plan arasındaki farkları tespit ederek yorumlamak ve gerekirse düzeltici önlemler almaktır. Bizde müşterilerimize taleplerine göre günlük veya haftalık raporlar sunmaktayız. Bu sayede gerçeklesen proje ve planlanan proje arasındaki farkı takip etmekteyiz. Gereken önlemleri zamanında ve doğru şekilde almaktayız. 

Müşteri memnuniyetinin kalite ve kârlılık ile sağlanacağının bilincindeyiz. Şirket olarak kalite ve kârlılığın proje yönetimi ve planlaması ile sağlanabileceğine gönülden inanmaktayız.